Stavební firma PerfectBau s.r.o.

REALIZUJE generální a vyšší dodávky pozemních staveb, rekonstrukce a opravy budov včetně historicky významných a památkově chráněných objektů.

GARANTUJE realizaci zakázky ve špičkové kvalitě, v dohodnutých termínech a cenách. Dodržuje technologické předpisy a kázeň.

ZAJIŠŤUJE komplexní servis pro investora v průběhu realizace díla – od přípravné fáze a projektu až po vlastní výstavbu.

SPOLEČNOST má od svého vzniku jediného vlastníka, který je zároveň aktivním manažerem a významně se podílí na pracovních a rozhodovacích procesech ve firmě. Společnost je známá pro svou dobrou platební morálku, své podnikání zakládá na etických a morálních hodnotách.